Miloš Havlík - Supervize - Koučování
Miloš Havlík - Supervize - Koučování
Koučování:
Koučování – společně k vašim cílům
Říkáte si často:
 • chci ve svém profesním životě něčeho nového dosáhnout
 • chci měřitelně a prokazatelně zlepšit… (zisky, produktivitu, obrat atd.)
 • potřebuji stabilizovat firmu
 • stojím před velkou výzvou
 • neumím využít naplno příležitostí, které se mi nabízejí
 • jsem ve firmě nespokojený s…
 • jsem v neustálém stresu, nic nestíhám
 • nevím si rady se svými podřízenými
 • mám chuť hledat nové a neprošlapané cesty
 • ztrácíme zákazníky a chceme s tím něco udělat
 • naše firma prochází obtížnými změnami
 • narážím na nemožnost sladit soukromý a pracovní život
 • kvůli starostem v práci špatně spím
 • jsem už otrávený z různých „expertů“ a jejich chytrých rad o tom, co mám dělat, potřebuji vidět konkrétní výsledky
 • chci zlepšit atmosféru na pracovišti
 • potřebuji posílit týmovou spolupráci
 • pracujeme na důležitém projektu a dostali jsme se do slepé uličky
 • jsem celkem spokojený, ale chci sebe a svou firmu ještě dál rozvíjet
 • nebo jednoduše: chci, aby v mém životě bylo něco jinak!
Pokud je vám některé z výše uvedených tvrzení blízké, pak by pro vás mohlo být užitečné firemní (exekutivní) koučování...

Co je to „koučování“?
Koučování je způsob práce, kdy našim zákazníkům pomáháme k efektivnějšímu využití jejich zdrojů pro posun směrem k jejich cílům. 
Koučování lze chápat jako přímou investici do osobního a profesního rozvoje jednotlivců a do rozvoje celé firmy. Podle našich zkušeností se někdy nejvíce prostředků a energie investuje na řešení toho, co nefunguje („hašení požárů“). Podle velkých „guru“ managementu (Drucker, Peters…) i podle poznatků z praxe se však nejvíce vyplácí soustředit se na posilování zdrojů a využívání příležitostí. To je doménou našeho koučování, které se zaměřuje na:
 • vaše cíle
  pomůžeme vám definovat cíle, které budou pro vás atraktivní a zároveň dosažitelné
 • vaše zdroje
  pomůžeme vám nalézat a využívat schopnosti, dovednosti a znalosti, které již máte k dispozici a kultivovat a rozvíjet zdroje, které zatím k dispozici nemáte
 • posun směrem k cílům
  pomůžeme vám definovat a plánovat dílčí kroky na cestě k vašim cílům a podpoříme vás při jejich postupné a systematické realizaci, zaměřujeme se na konkrétní výsledky.

Jaké služby v oblasti koučování nabízíme?
 • individuální koučování
  individuální konzultace s jedním zákazníkem, většinou jde o vrcholové manažery, manažery projektů, majitele firmy, členy správní rady apod.
 • týmové koučování
  práce s týmem spolupracovníků, zaměřuje se na zlepšení činnosti a efektivity celého týmu
 • koučování projektů
  koučování určené speciálně pro managery projektů a projektové týmy
 • celofiremní koučování
  komplexní koučovací programy pro celé firmy nebo velké firemní segmenty; programy vytváříme vždy podle individuálních potřeb té které firmy (může se jednat o programy zaměřené na řízení změn a transformaci, na krizové řízení, na rozvíjení firemní kultury apod.).
 • kombinované programy
  kombinace koučování se vzděláváním, facilitací jednání a dalšími aktivitami.

Psychoterapie a poradenství

Nabízím podporu, porozumění, respektující přístup a bezpečný prostor.

Supervize

Jak pomáhat druhým s dobrým pocitem?

Koučování

Společně k vašim cílům.

Lektorská činnost

Kdo ví proč, dokáže jakékoli jak.
Supervize
Miloš Havlík

Mgr. Miloš Havlík | telefon: +420 702 030 337 | e-mail: info@miloshavlik.com | web: www.miloshavlik.com | IČ: 63566869 | dat. schránka: ayuc7yv

   Linked