Miloš Havlík - Supervize - Koučování
Miloš Havlík - Supervize - Koučování
Odkazy ČR a Slovensko:
 • GAUDIA.CZ
  PSYCHOTERAPIE
  Psychoterapeutickou pomoc nabízíme všem, jimž nějaký problém kazí život, soužití partnerské nebo rodinné, a také všem, kteří se cítí být psychicky nemocní nebo si to o nich myslí někdo jiný.
  KONZULTACE, ROZVOJOVÁ ASISTENCE, PORADENSTVÍ
  Konzultace nabízíme všem, kdo svůj život zvládají, ale v nějaké oblasti jejich života by byli zvědaví na přístup odborníka, případně všem, kdo by se chtěli v něčem pohnout dál a rozvíjet se na cestě, na kterou se jim nechce samotným.
  KOUČINK
  Koučink neboli také koučování nabízíme všem, kdo se chtějí rozvíjet, učit se a zdokonalovat, podpořit svoji kariéru.
  SUPERVIZE
  Supervize je podporující a podněcující rozhovor, v jehož průběhu máte možnost si ulevit postěžovat a následně pak reflektovat svoje motivy ke konkrétním postupům a metodikám své práce. Supervize je důležitý prostředek prevence proti syndromu vyhoření, nabízí nový pohled na obtížné situace při výkonu vaší profese a v neposlední řadě možnost rozvíjet své profesionální schopnosti a dovednosti.
  BODYTERAPIE, MASÁŽE A PRÁCE S TĚLEM
  Péče o tělo a fyzická úleva může velmi rychle zlepšit psychický stav. Potřebujete-li ulevit od bolestí hlavy, šíje, zad, nebo se chcete naučit zacházet lépe se svým tělem, nabídneme vám masáže či konzultace s bodyterapeutkou.
  KONZULTACE SE SOMATICKÝM LÉKAŘEM
  Konzultace nabízí zasvěcený, ale nezaujatý pohled na vaše potíže. Spolu s lékařem můžete probrat všechny vaše dosavadní snahy o řešení u mnoha odborníků a to na jednom místě.
  MEDIACE
  Konzultace s mediátorem (tím je nestranná osobou, zpravidla s právním a terapeutickým vzděláním) nabízíme všem, kteří jsou v rozvodovém řízení, rozchází se s partnerem a řeší nastavení nových pravidel při péči o společné děti, rádi by se vyhnuli zdlouhavému a nákladnému soudnímu řízení (dohoda o úpravě poměrů k dětem, dohoda o nastavení styku rodičů s dětmi, dohoda o výši výživného, vypořádání společného majetku atd.).
  POR@DNA
  Nechcete nebo nemůžete přijít do našeho centra? Přesto na svoje starosti nemusíte být sami. Přečtěte si, co poradili naši odborníci jiným.
  Web: http://www.gaudia.cz
 • RETEAMING INSTITUT V ČR

  Reteaming je model koučování zaměřeného na řešení, který vytvořili přední představitelé tohoto přístupu - Ben Furman a Tapani Ahola z Finska. Reteaming lze s úspěchem využít i v terapii, supervizi a dalších kontextech. Tým Dalet se akreditoval jako Reteaming institut pro ČR, což znamená, že jeho členové mohou pomocí této metody pracovat, mohou ji vyučovat a odborně garantovat. Pro Reteaming jsme vytvořili vlastní internetové stránky, kde jsou dostupné podrobné informace o metodě Reteamingu, odborné texty a aktuální informace.

  Web: http://www.reteaming.cz
 • DALET - CENTRUM KRÁTKÉ TERAPIE (CKT)

  Centrum krátké terapie nabízí služby z oblasti terapie a poradenství - individuální konzultace, párové, rodinné, hypnoterapii zaměřenou na řešení a konzultace s reflektujícími týmy. Pro klienty v tíživé sociální situaci nabízíme možnost slev či konzultací zdarma v rámci dotovaných programů.
  
 Web: http://www.dalet-ckt.cz
 • NARATIV - postmoderní spolupracující přístup

  Narativ byla nejprve jen webová adresa pro ty, kteří se zajímají o postmoderní přístupy - přístup zaměřený na řešení, postmoderní spolupracující přístup, narativní přístup a další. Jsou zde k dispozici články ke stažení, aktuální informace, diskuse a mnoho dalšího. Později se na stejné adrese vyprofiloval tým lidí kolem Mgr. Pavla Nepustila a Mgr. Kateřiny Novotné, kteří se snaží rozvíjet postmoderní spolupracující přístup u nás a s nimiž úzce spolupracujeme.

  Web: http://www.narativ.cz
 • Hermés-SPAS
  Institut Hermés-SPAS vedený MUDr. Františkem Matuškou nabízí komplexní terapeutický výcvik v Ericskonovské (hypno)terapii a četné další kurzy pro profesionály pomáhajících profesí. Vzhledem k vzájemné myšlenkové blízkosti spolupracujeme a připravujeme rovněž společně některé učební materiály a navzájem se obohacujeme svými pohledy. 

  Web: http://www.spas-praha.com
 • Co/ Man.

  Co/Man. je organizace zaměřená na koučování a vzdělávání. Ředitelka Klára Giertlová patří mezi významné postavy koučování zaměřeného na řešení na Slovensku. Úzce spolupracuje s Peterem Szabó, Danielem Meierem a dalšími kolegy ze Solutionsurfers International, organizuje i výcvik koučování akreditovaný na ICF. Pojí nás podobná filosofická východiska, zájem o koučování zaměřené na řešení a blízkost osobní i geografická. 

  Web: http://www.solutionsurfers.sk
 • S-Forum

  S-Forum je prostor pro diskuse, polemiky, příspěvky a nápady ohledně přístupu zaměřeného na řešení postmoderních/ systemických přístupů obecně. Stránky vytvořila Kamila Nováková a je zde k dispozici mnoho zajímavých materiálů zejména ke koučování a managementu.

  Web: http://s-forum.ning.com
 • Kon-Rad, o.s.

  KON-RAD je složením zkratek slov „radikální konstruktivismus“. Kolegové z tohoto spřáteleného institutu rozvíjejí konstruktivistický pohled na pomáhání lidem při zvládání jejich trápení a na další oblasti práce s lidmi. Pojí nás podobná filosofická východiska a oblasti zájmu a stejné pole působnosti (Morava), proto je přirozeným důsledkem úsilí o vzájemnou spolupráci. 

  Web: http://www.kon-rad.cz
 • Institut pro systemickou zkušenost (ISZ)

  ISZ je symbolem průkopnického úsilí o etablování systemického přístupu v naší zemi. Zároveň se jedná o institut, jehož výcviky mnozí členové našeho týmu absolvovali a i když jsme se vydali svou vlastní cestou, vnímáme ISZ stále jako velmi významný zdroj inspirace. Původní ISZ se postupně rozdělilo do tří samostatných týmů (GI konzultace a vzdělávání kolem Mgr. Ivana Úlehly a Mgr. Zdeňka Macka, ISZ-MC kolem PhDr. Vráti Strnada a Mgr. Honzy Hesouna a Gaudia kolem MUDr. Olgy Kunertové). Se všemi uvedenými instituty jsme stále v kontaktu a příležitostně spolupracujeme.

  Web: http://www.g-i.cz (GI), http://www.isz-mc.cz (ISZ-MC) a http://www.gaudia.cz (Gaudia)
 • Středisko komplexní terapie Liberec (SKTLIB) 

  SKTLIB je spojeno především s MUDr. Vladislavem Chválou a PhDr. Ludmilou Trapkovou. Jejich způsob práce jsme měli možnost sledovat a diskutovat díky našemu výzkumu přímo v Liberci a jejich vřele lidský, tvořivý a humorem okořeněný přístup ke klientům pro nás zůstává trvalým zdrojem inspirace.
  Web: http://www.lirtaps.cz
 • BMCT
  BMCT - celým jménem Brief Management Counselling and Training je spojen především s kolegyní Kamilou Novákovou, která rozvíjí především přístup zaměřený na řešení a jeho aplikaci v oblasti koučování a dalších oblastech managementu. Vzhledem k blízkým východiskům naší práce a "naladění na společnou notu" vytváříme prostor pro vzájemnou spolupráci.

  Web: http://www.bmct.cz
 • Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. (SSRS)
  
 Středisko vzniklo v roce 2008 a od svého vzniku si vydobylo dobré renomé zejména svými vzdělávacími aktivitami v oblasti komunitního plánování a manažerských dovedností. Během své existence realizovalo nebo se podílelo na realizaci několika projektů. Se SRSS spolupracuje tým Dalet při realizaci projektů a vzdělávacích akcí, zejména v oblasti sociální práce a manažerských dovedností.

  Web: http://srssjesenik.aspone.cz
 • Poradenské centrum Terrapsy (SR)

  Tým systemických terapeutek a teraputů z Bratislavy.
 Web: http://www.terrapsy.sk
Odkazy - zahraniční:
 • Ben Furman – Reteaming, Cooperation & Kids' skills (Helsinki, Finsko)
  
 Ben Furman, M.D. je psychiatr a terapeut, spolu s Tapani Aholou patří mezi nejvýraznější postavy přístupu zaměřeného na řešení. Na svých webových stránkách nabízí i odkazy na samostatné weby různých produktů - modelu „Reteaming“ (koučování, terapie), „Kids' skills“ (inovativní přístup pro práci s dětmi), „Cooperation“ (podpora vytváření efektivnějších organizací). Měli jsme vzácnou příležitost se od Bena přímo učit a jsme s ním v úzkém kontaktu.

  Web: http://www.benfurman.com, http://www.reteaming.com (Reteaming), http://www.cooperationtraining.com (Cooperation), http://www.kidsskills.org (Kids' skills)
 • SIKT (Malmö, Švédsko)
  
 SIKT založil Harry Korman, M.D. a jeho žena Jocelyn Korman, M.D., na webu jsou k dispozici Harryho články, nabídka knih a DVD o terapii zaměřené na řešení a „mailing list“ pro spřízněné terapeuty. Měli jsme vzácnou příležitost se od Harryho přímo učit a jsme s ním v úzkém kontaktu.

  Web: http://www.sikt.nu/engindex.html
 • Tomasz Switek - CPSR (PL)

  Tomasz je kolega z Polska, který společně s kolegy rozvíjí vlastní verzi přístupu zaměřeného na řešení. Jeho přístup je tvořivý, místy provokativní, ale vždy inspirující. Jsme v úzkém kontaktu a spolupracujeme.

  Web: http://www.centrumpsr.eu
 • Solution focused brief therapy asotiation (SFBTA) (USA)
  
 SFBTA byla založena roku 2002 Stevem de Shazerem, Insoo Kim Berg a dalšími kolegy, kteří tak chtěli rozvíjet přístup zaměřený na řešení a předávat ho dalším zájemcům. Od smrti Steva i Insoo, kdy ukončilo svou činnost původní Centrum krátké rodinné terapie („Brief family therapy center“ - BFTC), je SFBTA oficiálním nástupcem zaniklého institutu. Prezidentem institutu je Lance Tylor, M.D., ve vedení institutu je mimojiné Yvonne Dolan, M.D. či Peter De Jong, Ph.D. Na stránkách jsou k dispozici materiály, nabídka knih a DVD, informace o možnostech tréninku v SFBT a o pořádaných konferencích a další zajímavé informace.

  Web: http://www.sfbta.org
 • European brief therapy assotiation (EBTA)
  
 EBTA byla založena rovněž Stevem de Shazerem, Insoo Kim Berg a jejich evropskými kolegy, kteří tak chtěli rozvíjet přístup zaměřený na řešení a předávat ho dalším zájemcům. EBTA nabízí informace o každoročních konferencích, kterých se od roku 2010 pravidelně účastní i zástupci týmu Dalet, o výzkumných projektech týkajících se přístupu zaměřeného na řešení a dalších odborných aktivitách. Někteří členové Daletu jsou rovněž členy EBTA.

  Web: http://www.ebta.nu
 • Bradford Keeney – Creative therapist (USA)
  
 Bradford Keeney, Ph.D. je terapeut a uznávaný lektor směru, který nazval „resource-focused therapy“ (terapie zaměřená na zdroje). Ačkoli byl jedním z průkopníků „systemického/postmoderního myšlení“ (je autorem jedné z nejcitovanějších knih o kybernetice a terapii) a věnoval se rozsáhlému výzkumu léčebných tradic v nejrůznějších kulturách po celé planetě, více než vědeckými teoriemi nebo metodami psychoterapie se zabývá rozvojem tvořivosti a sebereflexe terapeuta. Jeho knihy a články jsou významným zdrojem inspirace pro naše uvažování o terapii.

  Web: www.mojodoctors.com
 • SF Work - Mark McKergow, Ph.D. MBA, Jenny Clarke, MA (Velká Británie)

  Na webových stránkách institutu kolem Marka McKergowa a Jeny Clarke, předních představitelů aplikace SF v koučování a managementu, lze najít četné materiály a články o přístupu zaměřeném na řešení. Je zde k dispozici i e-shop, v němž lze objednat jejich knihy a další materiály. Měli jsme příležitost se od Marka s Jenny učit, jsme v úzkém kontaktu a spolupracujeme především v oblasti koučování a managementu.

  Web: http://www.sfwork.com
 • Bill O’Hanlon (USA)
  
 Bill O’Hanlon, Ph.D. byl přímým žákem Miltona H. Ericksona a postupem času rozvinul vlastní na řešení zaměřený přístup k terapii, který nazval „possibility therapy“ (terapie možností). Bill je autorem mnoha knih a uznávaným lektorem workshopů po celém světě.

  Web: http://billohanlon.com
 • Scott Miller a Barry Duncan (USA)

  Chicagský institut pro studium terapeutické změny ukončil sice svou činnost, ale články jeho zakladatelů lze nalézt na níže uvedených internetových adresách. Kromě rozvíjení své modality terapie zaměřené na řešení (tzv. „client-directed, outcome-informed approach“) se věnují i výzkumu v psychoterapii (spolupracují s takovými osobnostmi výzkumu psychoterapie jako je Bruce Wampold či Michael Lambert) a zaměřují se především na studium společných faktorů v terapii a rozvoj mimořádně efektivních terapeutů. Scott i Barry vedou mnoho workshopů po celém světě.

  Web: http://www.talkingcure.com, 
http://www.scottdmiller.com, http://www.heartandsoulofchange.com
 • Rocío Chaveste - Kanankil(Mexiko)

  Kanankil znamená v překladu "v konverzaci". Název napovídá, že se jedná o institut zaměřený na postmoderní spolupracující přístupy. S Rocío jsme se měli možnost setkat několikrát a učit se od ní - a pokaždé to bylo velmi obohacující. Jsme nadále v úzkém kontaktu s ní i s jediným institutem na světě, který nabízí magisterské a Ph.D. studijní programy zcela v postmoderním přístupu.

  Web: http://www.kanankil.org
 • Partners for collaborative solutions (USA)
  
 Webové stránky institutu kolem Mathewa Selekmana, Jima Wilsona a Marka Beyebacha. Mathew s kolegy rozvíjejí vlastní integrativní způsob práce zaměřený na řešení (inspirují se například stádii terapeutické změny podle Prochasky a DiClementa, poznatky z pozitivní psychologie či dalšími "postmoderními" přístupy v terapii včetně narativního a spolupracujícho). Pořádají četné výcviky a kurzy po celém světě a Mathew napsal několik vlivných knih o jeho způsobu práce.
  Web: http://www.partners4change.net
 • Solution talk - John Sharry, Ph.D. (Irsko)
  
 Webové stránky institutu kolem Johna Sharryho, který rozvíjí vlastní verzi přístupu zaměřeného na řešení. John se zaměřuje na práci s dětmi a mladistvými (jeho kniha určená pro rodiče vyšla i v češtině), na práci se skupinami a na koučování. Pořádá četné workshopy po celém světě a napsal několik vlivných a kladně hodnocených knih o jeho způsobu práce.

  Web: http://www.solutiontalk.ie

Psychoterapie a poradenství

Nabízím podporu, porozumění, respektující přístup a bezpečný prostor.

Supervize

Jak pomáhat druhým s dobrým pocitem?

Koučování

Společně k vašim cílům.

Lektorská činnost

Kdo ví proč, dokáže jakékoli jak.
Supervize
Miloš Havlík

Mgr. Miloš Havlík | telefon: +420 702 030 337 | e-mail: info@miloshavlik.com | web: www.miloshavlik.com | IČ: 63566869 | dat. schránka: ayuc7yv

   Linked