Miloš Havlík - Supervize - Koučování
Miloš Havlík - Supervize - Koučování
Reference:
 • Asociace občanských poraden

  Týmová supervize pracovníků Občanských poraden
 • Centrum informačních a poradenských služeb ČVUT – Psychologická poradna
  Poradce v psychologické poradně
 • Centrum pro rodinu a sociální péči, o. s.

  Individuální a týmová supervize
 • Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje
  Týmová supervize
 • Česká asociace pečovatelské služby, z. s.
  Lektorská činnost – Kurz: Sociální práce s osobami s duševním onemocněním v pečovatelských službách. Kurz: Úvod do problematiky – osoby s duševním onemocněním jako uživatelé pečovatelských služeb

  Implementace doporučení genderových auditů jako nástroj odstranění genderových stereotypů v členských organizacích České asociace pečovatelské služby – expertní činnost

  Strategické plánování ČAPS
 • Dalet
  Lektorská a supervizní práce v rámci psychoterapeutických a manažerských výcviků
 • Diecézní Charita Brno

  Seminář pro ředitele Oblastních Charit – Management kvality sociálních služeb
 • Denní centrum Barevný svět, o.p.s. 

  Odborné poradenství v oblasti kvality sociálních služeb
 • Dětské centrum Veská
  Týmová supervize pracovníků sociálních služeb Koučování vrcholového managementu
 • Domácí hospic Vysočina, o.p.s. (dříve Hospicové hnutí Vysočina)
  Týmová supervize pracovníků sociální služby

  Strategické plánování organizace
 • Domov důchodců Onšov, příspěvková organizace 

  Týmová supervize pracovníků sociální služby
 • Domov pro seniory Telč

  Týmová supervize
 • Fokus Praha – Tréninkové a vzdělávací středisko

  Lektorská práce v rámci kurzu pro pracovníky v sociálních službách – Komunikativní dovednosti
 • Gaudia – Psychoterapeutické centrum
  Psychoterapeutická práce
 • GI projekt o.p.s.
  Metodická práce na procesu komunitního plánování sociálních služeb v obcích Pardubického kraje
 • Granimex CZ, s.r.o. 

  Koučování managementu firmy
 • 
Hospicové hnutí - Vysočina, o.s

  Strategické plánování organizace
 • KAPPA-HELP Přerov

  Týmová supervize
 • Kolpingovo dílo České republiky

  Odborná garance týmu K-centra
 • Komuniké, o.p.s., Litomyšl

  Lektorská práce pro poskytovatele sociálních služeb Komunitní plánování sociálních služeb
 • Komunitní plánování o.p.s.

  Lektorská práce – vzdělávání plánovacích týmu obcí celá ČR
 • Krajský úřad Jihomoravského kraje

  Lektorská práce – vzdělávání plánovacích týmů, Metodická práce pracovních skupin v procesu komunitního plánování, seminář facilitace
 • Krajský úřad Kraje Vysočina

  Metodická práce – Tvorba Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
 • Krajský úřad Královéhradeckého kraje

  Supervize inspektorů kvality sociálních služeb, Výcviky – Projektové řízení, Expertní práce při tvorbě metodik Domova se zvláštním režimem, konzultant v projektu „Individualizovaná podpora v rozvoji sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb v Královéhradeckém kraji“
 • Krizové centrum Ostrava

  Týmová supervize
 • KSK centrum o. p. s., Karlovy Vary
  Týmová supervize pracovníků sociálních služeb
 • KÚ Hradec Králové, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
  Týmová supervize pracovníků sociální služby na úseku OSPOD, sociální prevence, ochrany práv příslušníků menšin, prevence kriminality a drogové problematiky
 • Magistrát města Ostravy
  Seminář – Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • Metropolitní, s.r.o. 

  Koučování managementu firmy

  Analýza firemní komunikace firmy
 • Město Břeclav
  Metodická práce procesu komunitního plánování sociálních služeb
 • Město Cheb
  Týmová supervize pracovníků sociálních služeb – OSPOD, Úsek sociální práce
 • Město Chrudim
  Metodická práce procesu komunitního plánování sociálních služeb
 • Město Moravský Krumlov 

  Týmová supervize pracovníků sociální služby
 • Město Ostrov
  Týmová supervize pracovníků OSPOD
 • Město Tišnov

  Metodická práce procesu komunitního plánování sociálních služeb
 • Město Znojmo

  Metodická práce procesu komunitního plánování sociálních služeb
 • Město Žamberk
  Metodická práce procesu komunitního plánování sociálních služeb
 • Městská správa sociálních služeb Vejprty
  Týmová supervize pracovníků sociálních služeb: Chráněné bydlení, Domov pro osoby se zdravotním postižením, Domov pro seniory, NZDM, Sociálně aktivizační služby, Terénní programy, Odborné sociální programy, Domov se zvláštním režimem.
 • Městské zařízení sociálních služeb, p. o., Karlovy Vary
  Týmová supervize pracovníků sociálních služeb
 • 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

  Člen projektového, lektorského a realizačního týmu veřejné zakázky MPSV - Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb, Vzdělávací program pro krajské metodiky Komunitní plánování sociálních služeb
 • Oblastní charita Žďár nad Sázavou 

  Týmová supervize pracovníků sociální služby
 • Občanská poradna Třebíč

  Strategické plánování organizace
 • Občanské sdružení Biliculum 

  Týmová supervize pracovníků sociální služby

  Odborné poradenství v oblasti kvality sociálních služeb
 • Oblastní charita Havlíčkův Brod 

  Týmová supervize pracovníků sociální služby
 • Oblastní charita Znojmo

  Týmové supervize pracovníků sociálních služeb
 • Pardubická krajská nemocnice a.s. 

  Facilitace procesu slučování nemocnic Pardubického kraje
 • Péče o duševní zdraví, z. s. – Středisko Výměník
  Strategické plánování organizace
 • Portimo, o.p.s. 

  Týmová supervize pracovníků sociální služby
 • Probační a mediační služba ČR

  Týmová supervize týmu probačních a mediačních pracovníků
 • Regionální poradenská agentura Brno
  Kontrola kvality sociálních služeb v Jihomoravském kraji
 • Res vitae Karlovy Vary
  Týmové supervize pracovníků sociálních služeb (Krizová linka, Krizové centrum, Poradna, Pečovatelská služba)
 Odborné poradenství v oblasti kvality sociálních služeb
 • Sociálně-psychiatrické centrum – Fénix, o. p. s.
  Strategické plánování organizace
 • Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou o.p.s. 

  Týmová supervize pracovníků sociálních služeb (Pečovatelská služba)
 • Středisko rozvoje sociálních služeb Jeseník, o.p.s.
  Lektorská činnost v oblasti komunitního plánování sociálních služeb
 • Ústav Sociální Péče Pro Mládež Domečky
  Týmová supervize pracovníků sociálních služeb
 • Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny
  Týmová supervize pracovníků sociálních služeb
 • VIDA, o.s. 

  Týmové supervize pracovníků sociálních služeb

Psychoterapie a poradenství

Nabízím podporu, porozumění, respektující přístup a bezpečný prostor.

Supervize

Jak pomáhat druhým s dobrým pocitem?

Koučování

Společně k vašim cílům.

Lektorská činnost

Kdo ví proč, dokáže jakékoli jak.
Supervize
Miloš Havlík

Mgr. Miloš Havlík | telefon: +420 702 030 337 | e-mail: info@miloshavlik.com | web: www.miloshavlik.com | IČ: 63566869 | dat. schránka: ayuc7yv

   Linked