Miloš Havlík - Supervize - Koučování
Miloš Havlík - Supervize - Koučování
Lektorská činnost:
 Kdo ví proč, dokáže jakékoli jak. (Friedrich Nietzsche)

Přímá práce:

 • Metodická podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb
 • Strategické plánování organizace – praktické provázení strategickým plánováním organizace od vize po implementační plán

Kurzy s platnou akreditací MPSV:

 • Základní kurz - Krizová intervence a telefonická krizová intervence
  (č. akr.: 2016/0001-PC/SP)
 • Projektové řízení (č. akr.: 2012/1077-PC/SP/VP) 

  – ve spolupráci s JOB, o.s.
 • Mezilidské vztahy, provozní normy a krizové situace v sociální službě -
  16 hod.

  – ve spolupráci s DCHB (č. akr.: 2013/1211-PC/SP/VP)
 • Sebehodnocení v sociálních službách (č. akr.: 2013/1381-PC/SP/VP) -
  8 hod.

  – ve spolupráci s DCHB
 • Stížnost v sociální službě - 8 hod.

  – ve spolupráci s DCHB
Kurzy pro pomáhající profesionály
 • Prevence a zvládání „syndromu vyhoření“
 • Umění používat pracovní nástroj pomáhajícího pracovníka aneb jak vést rozhovor
 • Etika v pomáhajících profesích
 • Zjišťování potřeb klientů - smysluplný a užitečný individuální plán uživatele sociální služby
 • Koučování...více než modní slovo
 • Motivace, motivace pracovníků a týmů
 • Uplatnění asertivity při jednání s klienty

Oblast plánování a manažerského řízení

 • Strategické plánová firmy či organizace (podpora procesu plánování nebo kurz pro management firmy, organizace)
 • Podpora procesů Plánování sociálních služeb (Komunitní plánování) Facilitace procesů firmy či organizace
 • Kurzy komunikativních dovedností na míru (základní komunikace, obchodní komunikace)
 • Kurzy prezentačních dovedností

Praxe:
 • 2012 – dosud
  kontrola kvality sociálních služeb prevence v Individuálním projektu
  Jihomoravského kraje
 • 2010 – 2011
  podpora plánování rozvoje sociálních služeb Jihomoravského kraje
 • 2009 – 2010
  lektor kurzu „Projektové řízení“ pro poskytovatele sociálních služeb -
  Královohradeckého kraje (96 hodin)
 • 2009 – 2010
  konzultant v projektu „Individualizovaná podpora v rozvoji sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb v Královéhradeckém kraji“
 • 2006 – 2007
  člen projektového, lektorského a realizačního týmu veřejné zakázky MPSV
  Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb, Vzdělávací program pro krajské metodiky Komunitní plánování sociálních služeb (160 hodin)
 • 2003 – dosud
  lektor, supervizor procesu „Komunitní plánování sociálních služeb“ (cca 50 kurzů a seminářů – Komunitní plánování sociálních služeb)
 • 2002
  lektor NROS pro projekty Phare a Access
 • 2001 – 2004
  odborný garant projektu K-centra ve Žďáře nad Sázavou
 • 1998 – 2005
  Vyšší odborná škola – Obchodní akademie v Chotěboři, externí učitel
  (komunikativní dovednosti)

Psychoterapie a poradenství

Nabízím podporu, porozumění, respektující přístup a bezpečný prostor.

Supervize

Jak pomáhat druhým s dobrým pocitem?

Koučování

Společně k vašim cílům.

Lektorská činnost

Kdo ví proč, dokáže jakékoli jak.
Supervize
Miloš Havlík

Mgr. Miloš Havlík | telefon: +420 702 030 337 | e-mail: info@miloshavlik.com | web: www.miloshavlik.com | IČ: 63566869 | dat. schránka: ayuc7yv

   Linked