Miloš Havlík - Supervize - Koučování
Miloš Havlík - Supervize - Koučování
Psychoterapie a poradenství:

Bydlíte daleko od psychoterapeuta, který by Vám vyhovoval? Žijete v zahraničí, kde byste s psychoterapeutem/poradcem museli mluvit v jiném jazyce? Často cestujete a je pro Vás obtížné na schůzky docházet? Potřebujete si z jiných důvodů (např. zdravotních) promluvit z domova?

Nabízím možnost setkávat se psychoterapeuticky po internetu. Konzultace probíhají on-line v programu Skype, WhatsApp, Viber či Hangouts Google (video rozhovor), popřípadě po telefonu bez kamery.

Psychoterapie on-line má výhody:
 • dostupnost terapie, ať už jste kdekoli
 • bezpečí, komfort a soukromí Vašeho domova Vám může pomoci se uvolnit a cítit se bezpečně
 • odpadají časové a finanční náklady na to dostat se do terapeutovy pracovny
 • možnost zachovat si soukromí před terapeutem, pokud se necítíte na to hovořit s ním tváří v tvář
Psychoterapie může mít i nevýhody:
 • důležité je kvalitní internetové připojení
 • v prostoru domova může být těžší vytvořit si klidné prostředí, kde nebudete rušeni ostatními členy rodiny nebo jinými podněty
 • některé neverbální stránky projevu (určitá gesta, mimika tváře apod.) jsou v online kontaktu méně zřetelné nebo úplně chybí – vlivem možných technických nedostatků
Nabízím podporu, porozumění, respektující přístup a bezpečný prostor.

Poskytnu Vám pomoc při řešení problémů souvisejících
s manželskými a partnerskými vztahy:
 • např. reakce na nevěru či mimomanželský vztah partnera, vlastní žárlivost nebo žárlivost partnera, domácí násilí aj.
 • řešení problémů souvisejících s rodinnými vztahy
  (např. výchova dětí, širší rodinné vztahy)

Pomohu Vám řešit osobní starosti:
 • komunikační potíže:
  před větším počtem lidí, při seznamování, při hledání partnera
 • problémy se sníženým sebevědomím a pocity viny
 • zlepšení „špatné nálady“:
  pocity prázdnoty, ztráta energie, smysl života, návaly strachu, úzkostné stavy
 • psychospirituální krize, traumatické zkušenosti
 • problémy s ovládáním chování a emocí a se stresem

Podpořím Vás při zvládání životních témat:
 • náročné životní situace (ztráta zaměstnání aj.)
 • životní krize (při ztrátě partnera, blízké osoby)
 • stavy vyčerpanosti a beznaděje
 • problémy s workholismem (Práce, nebo rodina? Nedokážu „prodat“
  své přednosti při pracovních pohovorech. Mám trému při jednáních.
  Vyhořel/a jsem. Co dál? Neumím odpočívat.)

Nabízím Vám podporu a pomoc při zdravotních obtížích:
 • úzkost, fóbie
 • obsedantně kompulzivní porucha, panické stavy, deprese, psychóza
 • závislosti (na drogy, alkohol, automaty)
 • některé sexuální potíže a problémy
 • poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie)
 • psychosomatická onemocnění
 • potíže se spánkem

Proč psychoterapii?
Jaký je rozdíl mezi psychologem, psychiatrem a psychoterapeutem?
 • Psychiatr je lékař. Léčí nemoci mozku projevující se v myšlení, emocích, vnímání a také chování nemocných. Psychický stav pacienta se psychiatr snaží ovlivnit skrze tělo, nejčastěji tak, že předepisuje léky.
 • Psycholog pomáhá psychologickými prostředky. Probírá s vámi, co vás trápí, hledá spolu s vámi řešení. Pokud není psycholog zároveň psychoterapeutem, obvykle pracuje jako poradce, tedy dává doporučení. Protože jeho nejdůležitějším nástrojem je rozhovor, věnuje vám obvykle více času než psychiatr.
 • Psychoterapeut využívá kromě rozhovoru i další metody, jejichž účelem je pomoci klientům lépe zvládat životní situace a vlastní prožívání. Psychoterapie se zabývá emocemi klientů do větší hloubky
  než poradenství a proto v psychoterapii hrají značnou roli kromě teoretických znalostí terapeuta také jeho vlastní životní zkušenosti
  a dovednosti. Psychoterapeut nedává rady, ale vede klienta k tomu, aby sám nalezl řešení své situace. Aby psychoterapie fungovala, je důležité, aby si klient s psychoterapeutem rozuměli, aby si lidsky „sedli“. Při výběru psychoterapeuta si toho buďte vědomi! Psychoterapeutem může být psycholog, ale i psychiatr a stejně tak se psychoterapeutem může stát
  i člověk se zcela jiným vzděláním, pokud absolvuje několikaletý psychoterapeutický výcvik.

Jak se objednat?
Rozhodněte se, jakým způsobem chcete on-line konzultaci uskutečnit. Máte tyto možnosti: Skype (WhatsApp, Viber či Hangouts Google) video hovor.
 • objednávejte se na e-mail: info@miloshavlik.com
 • jako předmět napište „Online konzultace“
  • do objednání konzultace e-mailem napište tyto údaje:
  • jméno (pseudonym)
  • vaše Skype jméno
  • e-mail
  • stručný nástin problému
  • návrh termínu konzultace
  • variabilní symbol, který použijete pro placení konzultace na účet
Placení online konzultace:
 • na účet 631540521/0100
 • variabilní symbol
 • do zprávy pro příjemce napište pouze Vaše příjmení (pseudonym)
 • online konzultace pak probíhá po zaplacení na účet a dojednání termínu

Pokud považujete za potřebné si nejdříve telefonicky promluvit, můžete zkusit zavolat. Vzhledem k povaze mé práce a značné zaneprázdněnosti si ale často nemohu dovolit zvedat telefon. Neberte to, prosím, osobně. Když mi napíšete, že se mnou chcete nejdříve mluvit, dám Vám vědět, jakmile budu mít možnost telefonovat.

Služby jsou plně hrazeny klientem, což má několik výhod:
 • oproti návštěvě klinického psychologa to např. znamená, že o klientovi
  a jeho návštěvě není záznam v lékařských spisech ani u pojišťoven
 • služby jsou zcela anonymní (nepotřebuji k poskytnutí péče identifikační údaje)
 • kratší objednací lhůty
 • klient je více motivovaný pro spolupráci a rychlejší řešení problému
 • klient daleko přísněji hodnotí efektivnost práce; posuzuje, zda je mu terapie opravdu užitečná

Způsob spolupráce a cena
Individuální terapie probíhá jednou týdně. Při párové či rodinné terapii začínáme s frekvencí jedno setkání za 1-2 týdny, frekvence se postupně může snižovat.

Individuální konzultace trvá 50 minut, párová či rodinná dle potřeby
50 nebo 90 minut.

Po úvodní konzultaci se s klientem domlouváme na spolupráci, termínu konzultací a ceně. Prvotní kontrakt je uzavírán obvykle pouze na čtyři sezení, po nichž provedeme oboustranné zhodnocení, a jeví-li se nám spolupráce jako efektivní, prodlužujeme spolupráci na další dobu dle potřeby klienta.

Konzultaci lze bezplatně zrušit ze závažných důvodů nejpozději 48 hodin předem. Při pozdějším zrušení je účtováno 50% ceny.

Psychoterapie a poradenství

Nabízím podporu, porozumění, respektující přístup a bezpečný prostor.

Supervize

Jak pomáhat druhým s dobrým pocitem?

Koučování

Společně k vašim cílům.

Lektorská činnost

Kdo ví proč, dokáže jakékoli jak.
Supervize
Miloš Havlík

Mgr. Miloš Havlík | telefon: +420 702 030 337 | e-mail: info@miloshavlik.com | web: www.miloshavlik.com | IČ: 63566869 | dat. schránka: ayuc7yv

   Linked